مطالبه خسارت

مطالبه خسارت

مطالبه خسارت

مطالبه خسارت : از نظر حقوقی جان و مال افراد دارای ارزش است و تعرض به آن  منجر به مسئولیت خواهد شد بنابراین این قسم از مسئولیت را می توان خارج از مباحث اعمال حقوقی دانست  که قانونگذار برای آن ضمانت اجرا قرار داده است .

ما در این مختصر به شما خواهیم گفت که خسارت چیست و زیان دیده چگونه می تواند خسارات خود را  از زیان زننده مطالبه نماید  همچنین خواهیم گفت که چگونه می تواند ضرر های ناشی از اعمال حقوقی مانند قراردادها و خارج از آن را از مراجع قضایی  در خواست نماید .

ماهیت حقوقی خسارت :

در قانون خسارت از دو جهت قابل مطالبه است :

  • ناشی از قرارداد
  • غیر قرارداد

چه زمانی مسئولیت قراردادی است :

زمانی که قراردادی بین دو نفر منعقد میشود تعهداتی برای طرفین ایجاد می شود که در صورت عدم اجرا از طرف هریک از متعهدین  مسئول جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود

جبران خسارت در قرارداد :

در خسارات های قراردادی بحث تقصیر مطرح نمیشود بلکه قانون گذار صحبت از عدم اجرای تعهد دارد و به صرف تخلف از اجرا توسط متعهد،  بحث  عهد شکنی مطرح است  و کسی که به عهد خود وفا نمی کند و باعث اضرار دیگری است باید از عهده خسارات بر آید این نوع مسئولیت مدنی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.

مطالبه خسارت

نحوه مطالبه خسارت :

در مطالبه خسارت قراردادی جبران خسارت به نحوه ذیل است :

  • یا تعهد وحدت مطلوب است
  • یا تعدد مطلوب است

وحدت مطلوب چیست : گاهی انجام یک تعهد قراردادی صرفا در یک بازه زمانی مورد مطلوب متعد له خواهد بود . مانند تهیه شام عروسی که فقط در یک شب مورد نیاز و مطلوب است . بنابراین اگر شخص  متعهد در همان زمان اجرای تعهد ننماید متعد له می تواند از باب عدم اجرای تعهد از متعهد مطالبه خسارت کند.

تعدد مطلوب :

کاهی انجام تعهد قراردادی علاوه بر آن زمان مشخص  ممکن است در زمان دیگری نیز مطلوب متعد له باشد مانند آنکه در قراردادی تعهد شود که متعهد ظرف یک ماه ساختمانی را رنگ کند ، اگر در آن زمان اجرای تعهد ننماید متعهد له مختار است که یا متعهد را الزام به اجرای تعهد کند و اگر اجرا ممکن نشد قرارداد را فسخ نماید و از باب عدم اجرای تعهد خسارت مطالبه نماید و از صوری دیگر این گونه است که اگر اجرای تعهد ممکن بود متعهد تعهد را اجرا نماید و متعهد له خسارت تاخیر اجرای تعهد را مطالبه نماید

  • گاهی خسارت تعیین شده در قرارداد توسط طرفین توافق می شود

مانند وجه التزام ، طرفین توافق می کنند که در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد ، مبلغی را پرداخت نماید

که دادگاه  به صرف عدم اجرای تعهد به مبلغ مذکور حکم خواهد داد  حتی اگر خسارت وارده کمتر از آن مبلغ باشد

 

خسارت های خارج از قرارداد :

هرگاه بین دو نفر هیچ عقد و پیمانی نباشد مسئولیت غیر قراردادی مطرح می شود که باید از باب جبران خسارت  ، تقصیر وی اثبات شود و در این نوع خسارت است که قانونگذار ان را قابل جبران میداند

 

شرایط خسارت قابل مطالبه :

  • وجود رابطه سببیت
  • تاثیر عمل متعد له در ورود خسارت
  • قطعی بودن و پیش بینی خسارت
  • مستقیم بودن خسارت

وجود رابطه سببیت بین تخلف قراردادی و ورود خسارت ضروری است که در قانون ایین دادرسی مدنی نیز لزوم رابطه سببیت اشاره شده است

تاثیر عمل متعد در ورود خسارت ، در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام متعهد مسئول جبران خسارات است که به سبب تخلف او باشد بنابراین اگر خود متعهد له مسئول زیان وارده باشد متعهد را نمی توان مسئول خسارات دانست

قطعی بودن و قابل پیش بینی بودن خسارت :

اگر ورود خسارت به سبب تخلف مشکوک باشد متعهد له نمی تواند جبران آن را درخواست نماید و اصل عدم مسئولیت است مگر آنکه منشا مسئولیت یعهنی سبب ورود خسارت به متعهد اثبات شود بنابراین پیش بینی خسارت به هنگام التزام و تشکیل قرارداد است نه در زمان نقض قرارداد

مستقیم بودن خسارت :

منظور خسارتی است که نزدیک ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد

مطالبه خسارت

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،

جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

———————————————————–

مطالب مرتبط:

راه حل چک مفقودی چیست؟

فریب در ازدواج

دیده بان حقوق امیر

طلاق

طلاق به درخواست زوجه

جرایم رایانه ای

امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور

 

 

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button