مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی

شرایط مهریه در طلاق توافقی یکی از موضوعاتی است که طرفین ، با بذل و بخشش یا هم گرفتن آن مسیر توافقی را طی می کنند و تعیین تکلیف وضعیت مهریه در این وضع دارای اهمیت فراوانی است ما در این نوشته به این موضوع بصورت کامل می پردازیم.

اگر مهریه در موقع ازدواج تعیین شده باشد و بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد زن تمام مهریه را می گیرد ولی اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهریه را می گیرد.


اما ممکن است بین زوجین توافقاتی درباره مهریه شده باشد که مطابق همون توافقات عمل خواهد .در واقع در طلاق توافقی همه چیز بر پای توافق می باشد واگر توافقی نشده باشد دادگاه مطابق قانون و قاعده عمل خواهد کرد.

سوالاتی که در این مقاله می توانید به پاسخ آنها برسید :

  • مهریه در طـــلاق توافقی چگونه است ؟
  • وضعیت مهریه در طلاق تــــوافقی چه مراحلی دارد ؟
  • گرفتن مهریه در طلاق توافقـــــی به چه شکلی است ؟
  • بذل و بخشش مهریه در طلاق توافقی چگونه خواهد بود ؟
  • پرداخت مهریه در طلاق توافقی چه روالی دارد ؟
  • تکلیف مهریه در طلاق توافقی؟
  • شرایط مهریه در طلاق توافقی ؟

مهریه در طلاق توافقی -طلاق توافقی و مهریه

در دیگر مقالات ارائه شده در سایت به تعریف طلاق توافقی ویژگی ها و مراحل آن پرداختیم و عنوان کردیم که طـــــــــــلاق توافقـــــی به نوعی از طلاق اطلاق می شود که در آن زوجین تمایل دارند به هر دلیلی با تفاهم از یکدیگر جدا شوند مهریه در طلاق توافقی

همانطور که قبلا نیز عنوان نمودیم در این نوع از طلاق زوجین باید تکلیف آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح را مشخص کنند که یکی از مسائل بحث بر انگیز در این نوع از طلاق بحث مهریه می باشد که در اینجا نیز دادگاه کاملا تابع اراده طرفین است و در کم و کیف مهریه ،میزان مهریه پرداختی ، میزان بذل شده و حتی نحوه قسط بندی کوچکترین دخالتی ننموده و همه چیز را به زوجین واگذار می نماید به عنوان مثال ممکن است زوجه در قبال طلاق توافقی تمام مهریه خود رابذل و یا قسمتی از آن را بذل و الباقی را به صورت اقساط دریافت نماید

زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار ۲۴۰ سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق ۳۰ میلیون تومان معادل ۳۰ سکه تمام بهار آزادی به زوجه بدهد و مقدار ۸۰ سکه باقی مانده ماهیانه یک سکه به زوجه پرداخت شود ….

طلاق درعقد و درخواست مهریه در طلاق توافقی

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق توافقی و مهریه اهمیت دارد زناشویی بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر این توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستایطلاق توافقی و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

بازنشر از خلیلیان

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button