هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید
آنچه در این مقاله می خوانید پنهان
1 هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید
1.9 طلاق به استناد عسر و حرج

هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید : از جمله مهمترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می‌باشد که عموماً برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می‌گردد.( طلاق توافقی _ طلاق از طرف مرد _ طلاق رجعی _ حق وکیل در طلاق _ طلاق غیابی )

به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آن‌هاست.( طلاق غیابی )

در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که طرف دعوا در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید. هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

_ مبحث اول: معرفی انواع دعوای طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است.( طلاق غیابی )

در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته طلاق نامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند.

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.

 1. طلاق به درخواست مرد (زوج)
 1. طلاق به درخواست زن (زوجه)
 1. توافق زوجین برای طلاق

دعوای طلاق به درخواست زوج

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد؛

اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می‌گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت قانون‌گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛( طلاق غیابی )

طلاق به درخواست زوج

زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاقهمسرش منصرف می‌شوند و پیش بینی قانون‌گذار به تجربه عیناً واقع شده است؛( طلاق رجعی )

ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغۀ طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی‌اش صیغۀ طلاق جاری نمی‌شود.

به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق مرد حتماً بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه : طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.( طلاق غیابی )

۱ـ   جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،  با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند .

قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق “خلع” یا طلاق “مبارات” نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام

 ۲ ــ مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق.

 در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:

 الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده ۱۱۲۹).

 در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد.

اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛

زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر.( طلاق غیابی )

بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.

بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

ب) عسر و حرج

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.

۱) ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد

 ۲) اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد

۳) محکومیت قطعی مردبه حبس ۵ سال یا بیشتر

۴) ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار

۵) ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل سازد.

باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است.

بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.

ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.

 بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.( طلاق غیابی )

طلاق رجعی

۳ ـ توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق:

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند.

بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد.

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.

در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در ۱۲ مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این ۱۲ شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از:( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

۱- خودداری شوهر از دادن نفقه.

۲- سوءرفتار یا معاشرت مرد

۳- ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج

۴- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.

۶- حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .( طلاق غیابی )

۷- ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.

۸- ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.

۹- محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.

۱۰- عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت ۵  سال صاحب فرزند نشوند.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج( طلاق رجعی )

۱۲- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ گرفته شده است و یا در ماده ۱۱۳۰ در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است.

اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

راه های دستیابی زوجه به طلاق

طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

۱ـ   جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع):

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است

  با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند .

قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق “خلع” یا طلاق “مبارات” نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام( طلاق غیابی )

 ۲ ــ مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق:

 در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:

 الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده ۱۱۲۹):

در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد

قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد.

اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛

زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق

شده است اختلاف وجود دارد.

بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند

دیون دیگر.( طلاق غیابی )

بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.

بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد

مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

ب) عسر و حرج

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد

مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.

۱) ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد

۲) اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد

۳) محکومیت قطعی مردبه حبس ۵ سال یا بیشتر

۴) ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار( طلاق رجعی )

۵) ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل سازد.

باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است.

بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند( طلاق غیابی )

و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.

ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.

 بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. طلاق توافقی

۳ ـ توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق:

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند.

بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد.

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده

این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.

در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در ۱۲ مورد وکالت می‌دهد

در صورت وقوع هریک از این ۱۲ شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد

این موارد عبارتند از:

۱- خودداری شوهر از دادن نفقه.

۲- سوءرفتار یا معاشرت مرد

۳- ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج

۴- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.( طلاق رجعی )

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.

۶- حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .

۷- ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.

۸- ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.( طلاق غیابی )

۹- محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.

۱۰- عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت ۵  سال صاحب فرزند نشوند.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج

۱۲- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ گرفته شده است

و یا در ماده ۱۱۳۰ در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است.

اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد

و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

طلاق به استناد عسر و حرج

عسر و حرج از دو کلمه تشکیل شده عسر به معنای سختی و تنگدستی و حرج به معنای تنگی و فشار میباشد.

میدانیم که مطابق شرع و قانون مابین زوجین حق طلاق با مرد است و زن نمیتواند درخواست کننده طلاق باشد مگر در مواردی خاص که خود قانون تبیین کرده است.

یکی از این موارد جایی است که زن وکالت در توکیل جهت طلاق داشته باشد و دیگر مورد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی میباشد که موارد عسر و حرج میباشد.

معنای لغوی عسر و حرج را ابتدا بیان کردیم و اما معنای حقوقی عسر و حرج حالتی است که شرایط زندگی برای زن به نحوی دشوار باشد که امکان ادامه زندگی مشترک میسر نباشد.( طلاق غیابی )

ماده ۱۱۳۰ نیز تقاضای طلاق از جانب زوج را حالتی میداند که دوام زوجیت موجب عسر و حرج وی شود و این مسله باید در دادگاه اثبات گردد و بعد از اثبات حاکم شرع زوج را اجبار به طلاق کند و اگر اجبار وی میسر نشود زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.

و این ماده در تبصره خود عسر و حرج را حالتی میداند که ادامه زندگی برای زوجه مشقت بار و تحمل آن مشکل باشد.

مصادیق عسر و حرج در این ماده و در پنج بند بیان شده است:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال و بدون عذر موجه.

بدین معنا که در طول مدت یکسال اگر زوج مدت شش ماه به صورت دائم و یا نه ماه به صورت متناوب و ناپیوسته و بدون دلیل و عذر موجه خانه را ترک نماید

این میتواند از موارد عسر و حرج و دلیلی برای درخواست طلاق از جانب زوجه باشد.

قید آخر این ماده جلوی بسیاری از سوء استفاده را میگیرد چرا که امکان دارد مردی جهت انجام فعالیت شغلی خود مجبور باشد مدتی را که مشمولاین بند

میباشد از خانه به دور باشد و این حالت نباید امکان سوء استفاده برای زن را ایجاد کند.

هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به نعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

این بند به اعتیاد زوج اشاره میکند اما اعتیاد هم به طور کلی نمیتواند دلیلی برای طلاق باشد و باید شرایطی داشته باشد:

الف. اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی باید به اساس زندگی خلل وارد آورد.

ب. نتوان زوج را مجبور به ترک آن نمود و یا نتوان در مدتی که پزشک تعیین کرده زوج را ترک داد.

ج. نقض تعهد نسبت به عدم مصرف مواد مخدر و یا استفاده مجدد بعد از ترک( طلاق رجعی )

از این موارد این نتیجه حاصل میشود که صرف اعتیاد کافی برای اثبات عسر و حرج نیست و علاوه بر ایجاد خلل در زندگی مشترک باید یکی از شرایط بالا را نیز داشته باشد تا دلیلی برای درخواست طلاق باشد.

۳٫ محکحومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
از شرایط این بند این است که:( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

الف. محکومیت باید قطعی باشد یعنی به موجب حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر صادر شده باشد و بازداشت موقت یا حکم قاطع از موارد این ماده نیست.

ب. حبس زیر پنج سال مشمول این ماده نمیشود و همچنین حکم تبعید نیز مشمول این بند نمیشود و ذکر این نکته لازم است که حبس به مدت پنج سال نیز مشمول این بند است.

۴٫ ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

در بسیاری از مراجعات زوجه ادعا دارد که زوج وی را کتک زده و یا میزند و به همین علت خواهان طلاق است

اما باید دانست که صرف یک بار کتک زدن نمیتواند دلیلی برای طلاق باشد و این عمل طبق این ماده باید به صورت مستمر انجام شود

در خصوص ضرب و شتم در صورت تمایل زوجه به استفاده از این بند باید به کلانتری مراجعه و گزارش کلانتری و همچنین گواهی پزشکی قانونی را داشته باشد تا بتوان در پرونده طلاق از آن بهره مند شد.

پس در خصوص ضرب و شتم دو مورد باید رعایت شود تا بتواند دلیلی برای درخواست طلاق باشد.

الف. ضرب و شتم به صورت مستمر باشد حداقل دو یا سه مرتبه( طلاق غیابی )

ب. ایراد ضرب و شتم توسط مامورین دولتی ثبت شده باشد تا قابلیت استناد داشته باشد. ( صورتجلسه کلانتری و گواهی پزشکی قانونی)

در قسمت بعدی این بند هرگونه سوء استفاده ذکر شده است که عبارت هرگونه وسعت زیادی داشته و میتواند شامل هر امری شود، امکان دارد مربوط به اجبار زوجه برای کارهای طاقت فرسا و یا اعمال خلاف عرف در روابط زناشویی و یا ارتکاب فعل حرام و…. باشد طلاق توافقی

۵٫ ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
از شرایط این بند میتوان دو مورد را مورد اشاره قرار داد:

الف. بیماری باید صعب العلاج باشد یعنی راه درمانی نداشته باشد یا درمان بسیار ناممکن و سخت باشد.

ب. بیماری علاوه بر صعب العلاج بودن باید زندگی را نیز مختل کند.

قسمت پایانی این ماده نیز به نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی اشاره میکند که گستره استفاده از این ماده را بسیار افزایش میدهد و آن موضوع این است

که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

در واقع این قسمت از ماده و همچنین قسمت دوم بند چهار راه مانور برای زوجه جهت اثبات عسر و حرج را بازگذاشته که استفاده از این امکان نیاز به تجربه در زمینه پرونده های طلاق دارد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی : متاسفانه امروزه رایج ترین نوع طلاق در جامعه طلاق توافقی است که پس مراجعه به شعب تخصصی خانواده در دادگاه متوجه میشویم حجم زیادی از پرونده ها، طلاق توافقی میباشد که اکثر قضات و مدیران دفاتر از این موضوع ناراحت بوده و تمایل دارند شعبی خاص در دادگاه خانواده تشکیل شود که کار تخصصی آنها دعاوی طلاق توافقی باشد.

طلاق توافقی نوعی از طلاق است

که در آن زوجین با توافق هم بر سر حقوق یکدیگر اقدام به جدایی میکنند برای مثال زوجه در موضوع مهریه رضایت میدهد که بخشی از مهریه خود را ببخشد و زوج قبول میکند تا مقداری از آن را بدهد،

یا بر سر حضانت فرزند خویش توافق میکنند که حضانت با کدام یک از طرفین باشند، پس از این توافقات ابتدایی به دادگاه مراجعه کرده و پس از مراجعه به واحد مشاوره و ثبت توافقات خویش شعبه دادگاه با دیدن اوراق پرونده اقدام به صدور رای مینماید

در ادامه : طلاق توافقی

طرز فکر اشتباهی که در جامعه غالب میباشد این است که مردم تصور میکنند حکم دادگاه همان طلاق است اما حکم دادگاه اصطلاحا گواهی عدم امکان سازش میباشد،

در واقع دادگاه عدم امکان سازش بین زوجین را احراز میکند و این جوازی میشود برای دفترهای طلاق که واقعه طلاق را ثبت کند.

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوجین با توافق هم بر سر حقوق یکدیگر اقدام به جدایی میکنند

برای مثال زوجه در موضوع مهریه رضایت میدهد که بخشی از مهریه خود را ببخشد و زوج قبول میکند تا مقداری از آن را بدهد، یا بر سر حضانت فرزند خویش توافق میکنند که حضانت با کدام یک از طرفین باشند،

پس از این توافقات ابتدایی به دادگاه مراجعه کرده و پس از مراجعه به واحد مشاوره و ثبت توافقات خویش شعبه دادگاه با دیدن اوراق پرونده اقدام به صدور رای مینماید.

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی به طوریکه از نام آن پیداست توافق برای جدایی با شروط مورد موافقت واقع شده بین زن و شوهر می باشد.

در واقع در طلاق توافقی دیگر نیاز به اثبات شرایط عسر و حرج یا شروط مندرج در سند نکاح یا اثبات شرط ضمن عقد نیست

بلکه زن و شوهر هر دو خواهان جدایی می باشند و بر مسائل حقوق خانوادگی مثله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، حضانت فرزند یا فرزندان مشترک ، نفقه آنان ، نحوه ملاقات فرزندان صغیر ، جهیزیه و سایر امور توافق می نمایند .

نکاتی پیرامون طلاق توافقی :

الف) اگر زن و شوهر با یکدیگر توافق نمایند که به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند هم در زمان تنظیم دادخواست هم در جریان تشکیل پرونده تا اخذ گواهی عدم امکان سازش و هم در هنگام مراجعه به دفتر خانه طلاق و امضاء سند طلاق باید مشترکاً حضور داشته باشند یا اگر وکیل اخذ نموده اند تا انتها هر دو وکیل باید حضور داشته باشند .

چنانچه در هر مرحله یکی از طرفین علیرغم امضاء دادخواست یا اخذ گواهی عدم امکان سازش ، از ادامه کار منصرف شود، طلاق به ثبت نمی رسد و تمام شروطی که توافق شده نیز از بین می رود و به حالت اول باز میگردد .

ب) بسیاری از زوجین هنگام تنظیم شروط ، دچار اشتباه می شوند و هر شرطی را جداگانه اجرا یا ساقط می کنند این در حالی است که این روش اشتباه است

مثلاً معمولاً برای زوجه ، حضانت فرزند مشترک که به وی سپرده شود بسیار دارای اهمیت می باشد و معمولاً مادران حاضر هستند مهریه و نفقه و سایر حقوق زوجیت را به شوهر خود بذل کنند اما حضانت فرزند مشترک را حتی بعد از اتمام دوره حضانت خویش و در زمانی که حضانت به عهده پدر است را دریافت کنند لذا غافل از این نکته هستند که حضانت ،

هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می باشد و اگر مثلاً پدری ، حضانت را به همسرش ( یعنی مادر بچه ) واگذار کند می تواند هر وقت که بخواهد ازسپردن حضانت امتناع کند و دوباره فرزندش را پس بگیرد زیرا تکلیف ، ساقط شدنی نیست .

در این گونه موارد بهتر است اینطور قید شود که « زوجه ، در قبال دریافت حضانت فرزند یا فرزندان مشترک به نام های …. مهریه خویش را به زوج بذل نمود و زوج نیز متقابلاً قبول بذل کرد . »

در اینصورت شوهر ، هر وقت بخواهد از شرط سپردن حضانت فرزند خود عدول کند باید مهریه را بپردازد ولی اگر این دو با یکدیگر گره نخورده باشد هم مهریه بذل شده هم فرزند مسترد می شود .( طلاق غیابی )

ج) وکالت در طلاق در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چنانچه در خارج از کشور باشد در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود .( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

اما گاهاً دیده شده که حدود اختیارات به صورت ناقص قید گردیده و برای تکمیل آن دیگر به شوهر یا دسترسی وجود ندارد یا دیگر آن توافقات قبلی مورد تمایل شوهر نیست که مجدداً به وکالتنامه اضافه شود لذا بهتر است که حدود اختیارات به صورت کاملاً قانونی قید گردد .

برای شرایط تنظیم و وکالتنامه های طلاق به بخش متن وکالتنامه در همین سایت و سپس به وکالت طلاق از طرف زن یا مرد مراجعه نموده و کلیه حدود اختیارات را به سر دفتر ارائه نموده تا مطابق قانون ، مبادرت به تنظیم وکالتنامه شود .

مهریه در طلاق توافقی

شرایط مهریه در طلاق توافقی یکی از موضوعاتی است که طرفین ، با بذل و بخشش یا هم گرفتن آن مسیر توافقی را طی می کنند و تعیین تکلیف وضعیت مهریه در این وضع دارای اهمیت فراوانی است ما در این نوشته به این موضوع بصورت کامل می پردازیم.

اگر مهریه در موقع ازدواج تعیین شده باشد و بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد زن تمام مهریه را می گیرد ولی اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهریه را می گیرد.( طلاق غیابی )

اما ممکن است بین زوجین توافقاتی درباره مهریه شده باشد که مطابق همون توافقات عمل خواهد .در واقع در طلاق توافقی همه چیز بر پای توافق می باشد واگر توافقی نشده باشد دادگاه مطابق قانون و قاعده عمل خواهد کرد.

سوالاتی که در این مقاله می توانید به پاسخ آنها برسید :

 • مهریه در طـــلاق توافقی چگونه است ؟
 • وضعیت مهریه در طلاق تــــوافقی چه مراحلی دارد ؟
 • گرفتن مهریه در طلاق توافقـــــی به چه شکلی است ؟
 • بذل و بخشش مهریه در طلاق توافقی چگونه خواهد بود ؟
 • پرداخت مهریه در طلاق توافقی چه روالی دارد ؟
 • تکلیف مهریه در طلاق توافقی؟
 • شرایط مهریه در طلاق توافقی ؟

طلاق رجعی

مهریه در طلاق توافقی -طلاق توافقی و مهریه

در دیگر مقالات ارائه شده در سایت به تعریف طلاق توافقی ویژگی ها و مراحل آن پرداختیم و عنوان کردیم که طـــــــــــلاق توافقـــــی به نوعی از طلاق اطلاق می شود که در آن زوجین تمایل دارند به هر دلیلی با تفاهم از یکدیگر جدا شوند مهریه در طلاق توافقی

همانطور که قبلا نیز عنوان نمودیم در این نوع از طلاق زوجین باید تکلیف آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح را مشخص کنند که یکی از مسائل بحث بر انگیز در این نوع از طلاق بحث مهریه می باشد که در اینجا نیز دادگاه کاملا تابع اراده طرفین است و در کم و کیف مهریه ،میزان مهریه پرداختی ،( طلاق غیابی )

میزان بذل شده و حتی نحوه قسط بندی کوچکترین دخالتی ننموده و همه چیز را به زوجین واگذار می نماید به عنوان مثال ممکن است زوجه در قبال طلاق توافقی تمام مهریه خود رابذل و یا قسمتی از آن را بذل و الباقی را به صورت اقساط دریافت نماید

زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار ۲۴۰ سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق ۳۰ میلیون تومان معادل ۳۰ سکه تمام بهار آزادی به زوجه بدهد و مقدار ۸۰ سکه باقی مانده ماهیانه یک سکه به زوجه پرداخت شود ….

طلاق درعقد و درخواست مهریه در طلاق توافقی

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق توافقی و مهریه اهمیت دارد زناشویی بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر این توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستایطلاق توافقی و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند.

اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.( طلاق غیابی )

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

طلاق رجعی

امروز در مورد یکی از مسائل رایج در مباحث حقوقی می خواهیم صحبت کنیم اصطلاح طلاق رجعی اصطلاحی است که شاید خیلی از شما خوانندگان محترم آن را بارها شنیده باشید( طلاق غیابی )

ولی احتمالا در رابطه با ماهیت حقوقی این اصطلاح اطلاع چندانی ندارید و بنده در مقاله پیش رو به تشریح ماهیت حقوقی این اصطلاح می پردازیم

طلاق رجعی به آن نوع از طلاق گفته می شود که در مدت عده برای مرد حق رجوع به همسرش وجود دارد و حال سوالی که پیش می آید این است که حق رجوع و عده چیست ؟( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

شرایط طلاق رجعی – عده

طلاق رجعی

عده عبارت­ است از مدتی که تا پایان یافتن آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده­ است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

در حقیقت عده مدتی ­است که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه‌ی زناشویی سابق، حق ازدواج مجدد را از دست می‌­دهد.( طلاق رجعی )

و مدت این عده به عوامل مختلفی بستگی دارد در حقیقت این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شوهر، فسخ نکاح یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.( طلاق غیابی )

مدت زمان عده ی طلاق

• عده‌ی طلاق در عقد دائم ۳ طهر است. طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طهر می­‌گویند، بنابراین در عده‌ی طلاق، زن باید ۳ پاکی بر خود ببیند تا عده‌ی او به اتمام برسد.

(حیض خونریزی ماهیانه زنان در ایام خاص و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن زن از بارداری است.)

• عده‌ی زن حامله چه عقد موقت باشد چه دائم تا زمان وضع حمل است.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

• عده‌ی وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت در هر حال ۴ ماه و ده روز است.( طلاق غیابی )

مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا زمان وضع حمل است. هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

ودر خصوص تعریف اصطلاح رجوع باید گفت:

مراد از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد می‌­تواند در مدت عده بدون آنکه نیاز به عقد مجدد باشد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجددا به همسری خود پذیرفته ­است

مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته­ باشد. در واقع قانون­گذار ایران قصد رجوع را شرط اساسی در برقراری مجدد رابطه‌ی زناشویی قرار­داده تا امکان سوءِ­استفاده از زن مطلقه را از بین ­ببرد.( طلاق غیابی )

و منظور از قصد­ رجوع آن است که مرد اراده‌ی واقعی مبنی بر از سر­گیری رابطه‌ی زناشویی و تشکیل مجدد خانواده‌ی خود را داشته باشد و بخواهد مجددا با همسر مطلقه‌ی خود زندگی ­کند.

بنابراین اگر مرد قصد رجوع نداشته حتی اگر عملی انجام­ بدهد که نشان از رجوع باشد (مثل لمس کردن دست همسر خود یا بغل کردن وی) قانونا و بنابر نظر اکثر فقها رجوع واقع نشده ­است.

علت اینکه در مدت عده‌ی طلاق رجعی، رجوع نیازمند عقد جدید نیست آن است که زن مطلقه‌ی رجعیه [در طلاق رجعی به زن مطلقه، مطلقه‌ی رجعیه گفته می‌شود] در در حکم زوجه است و تمام آثار زوجیت برپاست( طلاق رجعی )

نفقه در طلاق رجعی

در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند.( طلاق غیابی )

بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

و در زمان عده ی طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌باشد و مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

طلاق رجعی و ارث

طلاق رجعی یعنی مرد می تواند در دوران عده به همسر خود برگردد و از طلاق و جدایی منصرف گردد در صورت رجوع یعنی انصراف از جدایی جاری کردن صیغه خاص و رعایت شرایطی لازم نیست و همچنین لزومی ندارد به دادگاه یا جای دیگری مراجعه نمایند و البته اگر طلاق آنان ثبت شده باشد، ثبت رجوع الزامی است.( طلاق غیابی )

در طول زمان عده طلاق رجعی نیز نفقه زن بر عهده مرد است و در صورت فوت هر یک از آنان از یکدیگر ارث می برند زیرا زنی که در عده طلاق رجعی است هنوز همسر مرد است.( طلاق رجعی )

نکته:

. منظور از عده این است که زن پس از طلاق در یک مدت مشخص (سه ماه) نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند ۲.رجوع می تواند به صورت انجام کاری،فرستادن هدیه یا ادای لفظی صورت گیرد طلاق از طرف مرد چگونه است؟

حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود.( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید ) طلاق از طرف مرد

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد ( طلاق از طرف شوهر) ، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید( طلاق غیابی )

و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید

و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید

و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید.

که اعتبار این گواهی مدت ۳ ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت ۳ ماه مذکور اقدام نماید( طلاق رجعی )

در صورت انقضاء مدت ۳ ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد

مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

( شرایط طلاق در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.( طلاق غیابی )

البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه )

طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

طلاق غیابی از ناحیه مرد همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده

و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تصنیف دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زوجه شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زوجه نباشد

و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده.( طلاق غیابی )

زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. طلاق از طرف مرد

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چیست؟

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه مرد
 3. کپی کارت ملی مرد

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد به چه صورت است

اگر طلاق از طرف مرد باشد، مکلف است مهریه  را با سایر مطالبات یکجا به زوجه بپردازد لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد

میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند.( طلاق غیابی )

شرایط پرداخت نفقه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

نفقه  تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق که معمولاً ۱۰۰ روز است به عهده مرد است

مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد چیست؟

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.( طلاق رجعی )

ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.

ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود

د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

وضعیت حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است

اما فرزندان ذکور و مونث تا ۷ سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن ۹ سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .( هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید )

بین ۷ تا ۹ سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است

سپس تا ۱۸ سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد. طلاق غیابی

طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد؟

درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت  نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد.( طلاق غیابی )

نمونه دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی  و خانواده به کار میرود

اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد چگونه می تواند طلاق دهد؟

اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده ۱۱۳۳ میتواند استفاده کند و با نصب داور و مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد.

اگر مرد درخواست طلاق دهد آیا می تواند مهریه زن را قسط بندی کند?

اگر مرد زن را طلاق بدهد و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه  را به صورت اقساطی پرداخت کند.

آیا می شود بدون دادن مهریه زن را طلاق داد؟

بدون مهریه زن را نمی توان طلاق  داد مگر با توافق زوجه و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد.

شرایط قسط بندی مهریه چگونه است ؟

در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید.

اجرت المثل در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

اجرت المثل  ایام زوجیت از ناحیه مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد چه می شود؟

حضانت فرزند  ذکور تا سن ۷ سالگی با مادر و سن ۷ تا ۱۵ سال قمری با پدر و سپس فرزند ذکور اگر به ۱۵ سال قمری رسید

حق انتخاب را دارد و فرزند اثاث تا ۷ سالگی با مادر تا سن ۹ سال قمری با پدر و بعد از ۹ سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد.( طلاق غیابی ) هر آنچه که لازم است در مورد طلاق بدانید

طلاق از طرف مرد نیاز به جلسه داوری دارد؟

طلاق از ناحیه مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل  نداشته باشد.

آیا بعد از طلاق از طرف مرد می تواند نام زن را از شناسنامه حذف کند؟

اگر بعد از طلاق از ناحیه مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود..

اگر مرد قصد طلاق زن باکره را داشته باشد چقدر باید مهریه پرداخت کند؟

اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

آیا در طلاق از طرف مرد نیاز به اثبات شرایط ضمن عقد است؟

اگر چه صراحت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است( طلاق رجعی )

ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد

اگر زن از لحاظ روانی مشکل داشته باشد مرد چگونه می تواند از وی جدا شود؟

اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد

بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد.

لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کماکان پابرجاست.( طلاق رجعی )

اگر حق طلاق با زن باشد، آیا این حق از مرد سلب می شود؟

خیر- مرد کماکان می تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

اعسار در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد

و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه  تقسیط کند.

حق توکیل در وکالت در طلاق

حق توکیل در وکالت در طلاق : امروزه یکی از مهمترین مسائل حقوقی که بین زوجین مورد بحث است بحث وکالت در طلاق است بسیاری از افراد بر این گمانند که اگر به همسر خود وکالت در طلاق دهند خود دیگر حق طلاق همسر خود را ندارند.

ولی باید بدانید حق طلاق برای مرد حقی است مستمر  که حتی اگر  به موجب تنظیم یک وکالت نامه به همسر خود وکالت در طلاق دهد مجدد می تواند خود هر زمانی که بخواهد زنش را طلاق دهد( طلاق رجعی )

در تنظیم وکالت نامه های حق طلاق مرد زن را از طرف خود وکیل می کند که بتواند با انتخاب یک وکیل دادگستری خود را مطلقه سازد.

ملاحظات حقوقی طلاق بائن 

یکی از انواع طلاق در فقه اسلامی و قانون کشور ما طلاق بائن است، در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی که در آن مرد می تواند بر خلاف طلاق رجعی که در آن مرد می تواند در ایام عده زن به زندگی مشترک رجوع کند در این نوع طلاق امکان رجوع وجود ندارد.
 
به این معنا که مرد برای بازگشت به زندگی قبلی ملزم است مجددا عقد نکاح جدیدی با زن جاری سازد علاوه بر این طلاق بائن شرایطی را که طلاق رجعی به همراه دارد، نخواهد داشت.
از جله اینکه زن در طول مدت عده طلاق بائن حق دریافت نفقه نخواهد داشت و در صورتیکه در طول زمان عده یکی از طرفین فوت کند طرف مقابل از او ارثی نمی برد.
انواع طلاق بائن که در قانون پیش بینی شده است:
1-طلاقی که قبل از نزدیکی بین زوجین واقع می شود.
2-طلاق دادن زن یائسه
3-طلاق خلع و مبارات، تا زمانیکه زن به عوض رجوع نکرده است.
4- سومین طلاقی که پس از 3 وصلت پشت سر هم صورت گرفته است اعم از اینکه وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا بر اثر نکاح جدیدی.

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است. از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ، جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

———————————————————————–

مطالب مرتبط:

راه حل چک مفقودی چیست؟

فریب در ازدواج

دیده بان حقوق امیر

طلاق

طلاق به درخواست زوجه

بررسی قوانین مربوط تمکین و نشوز

نسب و اثبات نسب چه هستند؟

فسخ نکاح چیست؟

 

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button