وکالت در دعاوی حقوقی

امر وکالت در دعاوی جدای از علم حقوق به نوعی حرفه وفن میباشد، در ابتدای تاسیس وکالت و ایجاد مفهوم وکیل، وکلا افرادی بودند که بر اساس تجربه و دانش فنی خود به اصحاب دعوا کمک میکردند و رفته رفته پس از آن بعد از ورود کد نویسی به ایران که از فرانسه آمده بود قانون مدون به وجود آمد که در پی آن شکل امروزی دادگاه ها و طرفین دادرسی و وکیل ایجاد شد.

همانطور که بیان شد وکالت جدای از دانستن قوانین و مقررات نیاز به حرفه و فن دارد و به همین علت است که با عنوان حرفه وکالت از آن یاد میشود، به عبارتی دانش حقوق و حرفه وکالت بیانگر این است که حقوق صرفا دانش اما وکالت ترکیبی از دانش و فن است، وکیل دادگستری باید علاوه بر دانستن قوانین توانایی مدیریت جلسه دادگاه و نحوه برخورد با قاضی و طرف دعوا را بداند. چه بسیار پرونده هایی که با هوش و درایت وکلا موشکافی میشوند اما به دلیل عدم توانایی نفوذ موثر در جلسه دادرسی به پیروزی منجر نمیشود.

بهتر است قبل از انتخاب وکیل و عقد قرارداد با وی درست او را بشناسیم و در جلسات مشاوره اولیه بدانیم که آیا وکیل مورد نظر فن بیان و توانایی به کرسی نشاندن حرف خود را دارد یا خیر.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button