نحوه مطالبه مهریه چگونه است؟

دعوای مهریه در واقع کلید ورود به سایر دعاوی خانواده میباشد، معمولا زوجه در ابتدا [...]

وکالت در دعاوی حقوقی

امر وکالت در دعاوی جدای از علم حقوق به نوعی حرفه وفن میباشد، در ابتدای [...]

وکیل در راستای ثبت شرکت

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش بازار کار، رقابت نیز بین شرکت ها و تولید [...]

شرکت تجاری چیست؟

شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری [...]

Call Now Button