آرشیو دسته بندی: اخبار حقوقی

تنظیم وصیت نامه

وصیت نامه به نوعی سند گفته می شود که شخصی به موجب آن می تواند [...]

نسب و سبب

پس از فوت هر فردی اموال وی به وراث قانونی او خواهد رسید. پس مرگ [...]

ثبت چک در سامانه صیاد

تمامی چک های جدید بانکی الزاما باید در سامانه صیاد ثبت شوند. در سال های [...]

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی : هر شخصی ممکن است دارای یک مال غیر منقول باشد که در [...]

1 Comment

نحوه شکایت از کارمندان ادارات دولتی

نحوه شکایت از کارمندان ادارات دولتی : یکی از مشکلاتی که به صورت روزمره مراجعه [...]

2 Comments

صغیر ممیز کیست؟

برای آن که بدانید صغیر ممیز کیست و با صغیر غیر ممیز چه تفاوتی دارد، [...]

بررسی افترا در قانون ایران

بررسی افترا در قانون ایران بررسی افترا در قانون ایران : شاید تاکنون با الفاظی [...]

موارد ضروری در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد ضروری در قرارداد مشارکت در ساخت :یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال [...]

گواهی عدم حضور در دفترخانه

گواهی عدم حضور در دفترخانه : در قراردادهایی که طبق آن طرفین باید جهت تنظیم [...]

قانون و حقوق زنان

قانون و حقوق زنان : با توجه به اهمیت زن در جامعه ، همچنین ارزش [...]

Call Now Button