اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار در لغت به معنای رنج ، سختی و نداشتن است اما در علم حقوق و موارد قضایی به حالتی گفته میشود که شخص در آن به دلیل نداشتن مال و یا عدم دسترسی به اموال و دارایی های خود قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نیست. در این حالت فرد باید دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید تا در صورت تایید قاضی بدهی او تقسیط شود.

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر در ادامه به بررسی موضوع اعسار از پرداخت محکوم به می پردازد و نکات مهم آن را توضیح می دهد و همچنین در انتها یک نمونه اعسار را نیز به شما نشان می دهد تا در صورت لزوم بتوانید از آن استفاده نمایید. همچنین شما می توانید با ما تماس بگیرید و تمامی سوالات خود را در این باره از بهترین وکیل حقوقی تهران بپرسید.

جهت دریافت مشاوره از دیده بان حقوق امیر با شماره های زیر تماس حاصل فر مایید.

شماره تماس : 02188928542_02188928452

آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه شهید نجف غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه پنجم، واحد 57

اعسار از پرداخت محکوم به یعنی چه

گاهی برخی افراد که از نظر قانونی به پرداخت بدهی محکوم می شوند و موظف به پرداخت آن بدهی هستند اما توان مالی پرداخت آن را ندارند. قانون با پیش بینی این مسئله راه حل هایی را برای حل موضوع ارائه داده است.

درخواست اعسار که همان عدم توانایی مالی و عدم تمکن مالی می باشد راه حل مشکل این افراد است. نکته قابل توجه این است که اگر فردی محکوم به پرداخت بدهی شود برای درخواست اعسار باید اول آن را نزد قاضی اثبات کند. برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به بجز شهادت شهود، دادگاه اقدام به استعلام دارایی های وی نیز می کند.

به طور کلی محکوم به یعنی آنچه که دادگاه شخص را با صدور حکم قضایی ملزم به پرداختش کرده است. بنابراین اگر دادگاه رایی صادر کند و طبق آن شخص ملزم به پرداخت وجه نقد و یا مالی به دیگری شود، چنانچه شخص قادر به پرداخت این وجه یا مبلغ نباشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا با در نظر گرفتن شرایط مالی او ترتیبی را اتخاذ کند که طبق آن ،شخص مدیون در اقساط مناسب دینش را تسویه کند.

این ناتوانی در پرداخت یا نسبت به کل محکوم به است یا به این ترتیب است که محکوم علیه توانایی پرداخت آن را به صورت یک جا ندارد . در هر دو حالت می توان با اثبات وضعیت اعسار ، از دادگاه تقاضای رسیدگی به اعسار را نمود که در ادامه چگونگی رسیدگی به آن را شرح خواهیم داد.

اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار از پرداخت محکوم به

مراحل درخواست اعسار


در مرحله اول فردی که درخواست اعسار دارد باید دادخواست خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارائه دهد.
مدیر دفتر پس از دریافت دادخواست تقدیمی آن را به قاضی پرونده ابلاغ می کند.
قاضی پرونده را خارج از نوبت دادگاه دعوی اصلی که اعسار مربوط به آن می باشد رسیدگی می کند.


فرد درخواست کننده باید حداقل 4 شاهد برای شهادت اعسار وی و اثبات آن به دادگاه معرفی کند.
مدارک موجود باید به دادخواست تقدیمی منضم شود.
دادگاه دادخواست اعسار را بررسی می کند.
دادگاه شاهدین معرفی شده را به دادگاه احضار می کند و آنها باید در حضور قاضی سوگند یاد کنند.


دادگاه از مدارک تقدیمی برای اثبات از مراجع مرتبط استعلام می گیرد.
بررسی ادعای درخواست کننده و شهادت شهود و تطبیق اظهارات آنها با یکدیگر انجام می شود.
در صورتی که ادعای فرد اثبات شود دادگاه حکم اعسار او را صادر می کند و اگر ادعای فرد ثابت نشود دادگاه دادخواست او را رد می کند. 

 

نکات مهم اعسار از پرداخت محکوم به

افراد تاجر نمی توانند ادعای اعسار کنند و باید در صورت عدم تمکن مالی باید دادخواست ورشکستگی بدهند و آن را نزد قاضی اثبات کنند.
اگر دادخواست اعسار توسط دادگاه بدوی رد شود می توانید درخواست تجدید نظر به آن را داشته باشید.
توجه کنید که استشهادنامه ای که به دادگاه ارائه می شود با دقت بررسی می شود زیرا بعضی از مواقع افراد در شرایط خاصی مثل تعارف با فرد متقاضی برگه را امضا می کنند. 

اگر فردی که مدعی اعسار بوده است به ناگهان فوت کند، ورثه او نمی توانند از حق اعسار فرد فوت شده استفاده کنند مگر در حالتی که ورثه معسر بودن خود را درخواست و آن را به دادگاه ثابت کنند.

 

رسیدگی به دعوای اعسار به چه صورتی است؟

کسی که دعوای اعسار طرح میکند، مثل همه کسانی که در محاکم طرح دعوا میکنند، باید مراحلی را پشت سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار میکند که در روز مقرر آنان را حاضر کند.

ممکن است دادگاه به همان شهادتنامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.

دقت داشته باشید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب میشود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر اخطاریه هم در شکل « ابلاغ قانونی» باشد.

 

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

گفتیم فردی که حکمی برای پرداخت مبلغ به خواهان دعوا برای او صادر شده باشد و اقدامی برای پرداخت محکوم به انجام ندهد تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرد. چنانچه این فرد توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تنظیم و تقدیم مراجع قضایی کند تا دادگاه مبلغ محکوم را برای او تقسیط کند و فرد بتواند مبلغی را که ملزم به پرداخت آن می باشد بصورت قسطی پرداخت کند. حال دیدن نمونه این دادخواست می تواند به شما برای تکمیل فرم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به کمک کند.

 

نام و نام خانوادگی خواهان………….. نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی خوانده…………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی وکیل یا نماینده قانونی …………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ……………….. و درخواست تقسیط مبلغ آن

اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار از پرداخت محکوم به

دلایل و منضمات دادخواست:

1- رونوشت مصدق استشهادیه به همراه امضا گواهان

2- شهادت شهود 

3- دادانامه به شماره ………… صادره از شعبه …………. دادگاه ……….

4- فهرست اموال و دارایی

5- فهرست حساب های بانکی

6- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع

متن دادخواست: 

ریاست محترم شعبه …………… دادگاه ……………..

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………… به موجب دادنامه شماره ………………… مورخ ……………. صادره از شعبه ………….. محکوم به پرداخت مبلغ …………… ریال در وجه خواهان پرونده آقا/خانم …………….. شده ام. اما متاسفانه اکنون با توجه به شرایط مالی نامطلوب و عسر و حرج در زندگی به لحاظ مادی، توان پرداخت مبلغ محکوم به را ندارم و درآمد اینجانب تکافوی مخارج زندگی شخصی و خانوادگی را نیز نمی دهد.

لذا با تقدیم این دادخواست و مستند به ادله ی تقدیمی از جمله شهادت شهود و فهرست اموال و دارایی ها درخواست قبول دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن مطابق درآمد و دارایی های اینجانب مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

به این نکته توجه داشته باشید که بهره گیری از کمک های وکلای مجرب و متخصص می تواند در نتیجه دادخواست شما تاثیر بگذارد و از مشکلات احتمالی که به علت نداشتن اطلاعات و دانش حقوقی کافی پیش می آید بسیار جلوگیری کند. پس توصیه می کنیم تنظیم و پیگیری دادخواست خود را به یک وکیل متخصص در این امر بسپارید. شما می توانید برای تنظیم دادخواست توسط گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با ما تماس گرفته و از مشاوره با بهترین وکیل حقوقی تهران بهره مند شوید.

به این مطلب امتیاز دهید
این نوشته منتشر شده در مطالب حقوقی می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button