نمونه دادخواست اعسار

مجموع کامل قوانین اصلاحات ارضی

پیش تر در مقاله های قبلی درباره اعسار صحبت کرده بودیم و گفتیم که اعسار در لغت به معنی ناتوانی و رنج می باشد اما در مسائل حقوقی، در مواقعی که فردی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد باید دادخواست اعسار تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم کند. چگونگی نوشتن دادخواست اعسار بسیار مهم بوده و باید در تنظیم آن دقت کافی را به کار برد.

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر در این مقاله با اشاره کوتاهی به انواع دادخواست به شما می گوید هر نوع دادخواست اعسار را چگونه باید تنظیم کنید و به توضیح و بررسی نکات مهم آن می پردازد. اگر پس از مطالعه این مقاله در رابطه با تنظیم دادخواست اعسار هرگونه ابهام و یا سوالی دارید می توانید با گروه وکلای دیده بان حقوق امیر تماس گرفته و با یک وکیل مجرب مشاوره نمایید.

 

جهت دریافت مشاوره از دیده بان حقوق امیر با شماره های زیر تماس حاصل فر مایید.

شماره تماس : 02188928542_02188928452

آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه شهید نجف غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه پنجم، واحد 57

 

انواع اعسار

1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که منظور ناتوانی در پرداخت همان هزینه هایی می باشد که باید برای مراحل رسیدگی به دادخواست خود پرداخت کنید که این هزینه با توجه به نوع دادخواست و نحوه رسیدگی به آن متفاوت می باشد. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خود به دو حالت کلی تقسیم می شود:

  • حالت اول اعسار مطلق می باشد یعنی فرد هیچ توانی در پرداخت هزینه دادرسی ندارد که به این حالت اعسار مطلق از پرداخت کل هزینه دادرسی می گویند.
  • حالت دوم اعسار نسبی می باشد یعنی فرد می تواند قسمتی از هزینه دادرسی را به صورت قسطی پرداخت کند.

2- اعسار از پرداخت محکوم به که منظور ناتوانی و عجز در پرداخت هزینه ای که دادگاه فرد را به پرداخت آن محکوم کرده است. دقت داشته باشید که این ناتوانی می تواند به علت عدم تمکن مالی باشد و یا دسترسی نداشتن فرد به اموال خود که اغلب در این مواقع خوانده به ضمانت اجرای حبس محکوم می شود. پس ایشان باید دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه تقدیم و تقاضای تقسیط آن را داشته باشد.

نمونه دادخواست اعسار
نمونه دادخواست اعسار

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

حالا که با مفهوم اعسار از هزینه دارسی و انواع آن آشنا شدید با هم یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می بینیم تا در صورت لزوم تکمیل فرم این دادخواست، اطلاعات کافی از چگونگی انجام این کار داشته باشید.

در ابتدا و قدم اول باید مشخصات خواهان و خوانده را به طور دقیق و واضح بنویسید

 

نام و نام خانوادگی خواهان………….. نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی خوانده…………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی وکیل یا نماینده قانونی …………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و همچنین محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ …….…. ریال

دلایل ومنضمات دادخواست: 

1- رونوشت مصدق استشهادیه به همراه امضا گواهان

2- شهادت شهود 

3- دادانامه به شماره ………… صادره از شعبه …………. دادگاه ………. (توجه داشته باشید در صورت وجود دادنامه از قبل آن را جزو منضمات قرار دهید)

متن دادخواست: 

ریاست محترم شعبه …………… دادگاه ……………..

با سلام

احتراما اینجانب …………. خواهان دادخواست موضوع پرونده شماره کلاسه ……………… در خصوص پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده مشارالیه، به استحضار می رساند که در حال حاضر با مشکلات عدیده مالی روبرو می باشم و هیچگونه پس انداز و مبلغی ندارم که بتوانم هزینه دادرسی را به میزان ……………. ریال پرداخت نمایم. با استناد به شهادت شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوستی در منضمات، درخواست رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی/تجدید نظر را با استناد به مواد 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

 

در بالا یک نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را مشاهده کردیم. بهتر است به این نکات توجه کنید تا دادخواست شما بدون هیچگونه ایرادی تنظیم شود. نکته اول اینکه حتما دو فرد را که از وضعیت مالی شما کاملا با خبر هستند به عنوان شاهد در دادخواست خود معرفی کنید. نکته دوم افرادی که هرگونه وام و یا بدهی دارند مدارک و اسنادی که آن را اثبات می کند در قسمت منضمات ضمیمه کنید همچنین میتوانید برای تنظیم دادخواست خود از یک وکیل دادگستری کمک بگیرید تا دادخواست شما بدون مشکل و یا ایرادی به دست مراجع قضایی برسد.

برای مشاوره و تنظیم دادخواست اعسار از هزینه دارسی توسط وکیل حقوقی گروه وکلای دیده بان حقوق امیر می توانید با ما تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره اقدام به تنظیم دادخواست خود کنید.

نمونه دادخواست اعسار
نمونه دادخواست اعسار

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

گفتیم فردی که حکمی برای پرداخت مبلغ به خواهان دعوا برای او صادر شده باشد و اقدامی برای پرداخت محکوم به انجام ندهد تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرد. چنانچه این فرد توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تنظیم و تقدیم مراجع قضایی کند تا دادگاه مبلغ محکوم را برای او تقسیط کند و فرد بتواند مبلغی را که ملزم به پرداخت آن می باشد بصورت قسطی پرداخت کند. حال دیدن نمونه این دادخواست می تواند به شما برای تکمیل فرم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به کمک کند.

 به این نکته توجه داشته باشید که بهره گیری از کمک های وکلای مجرب و متخصص می تواند در نتیجه دادخواست شما تاثیر بگذارد و از مشکلات احتمالی که به علت نداشتن اطلاعات و دانش حقوقی کافی پیش می آید بسیار جلوگیری کند.

اکنون یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مشاهده می کنیم

 

نام و نام خانوادگی خواهان………….. نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی خوانده…………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

نام و نام خانوادگی وکیل یا نماینده قانونی …………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ……………….. و درخواست تقسیط مبلغ آن

دلایل و منضمات دادخواست:

1- رونوشت مصدق استشهادیه به همراه امضا گواهان

2- شهادت شهود 

3- دادانامه به شماره ………… صادره از شعبه …………. دادگاه ……….

4- فهرست اموال و دارایی

5- فهرست حساب های بانکی

6- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع

متن دادخواست: 

ریاست محترم شعبه …………… دادگاه ……………..

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………… به موجب دادنامه شماره ………………… مورخ ……………. صادره از شعبه ………….. محکوم به پرداخت مبلغ …………… ریال در وجه خواهان پرونده آقا/خانم …………….. شده ام. اما متاسفانه اکنون با توجه به شرایط مالی نامطلوب و عسر و حرج در زندگی به لحاظ مادی، توان پرداخت مبلغ محکوم به را ندارم و درآمد اینجانب تکافوی مخارج زندگی شخصی و خانوادگی را نیز نمی دهد. لذا با تقدیم این دادخواست و مستند به ادله ی تقدیمی از جمله شهادت شهود و فهرست اموال و دارایی ها درخواست قبول دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن مطابق درآمد و دارایی های اینجانب مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

در این مقاله سعی کردیم به تمام نکات مهم تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به نیز اشاره کنیم و نمونه هر کدام از دادخواست ها را نیز به شما نشان دهیم. چنانچه شما قصد تنظیم هرکدام از این دادخواست ها را دارید پیشنهاد می کنیم حتما از تجربیات یک وکیل حقوقی استفاده نمایید چرا که دانش حقوقی ایشان می تواند در نتیجه دادخواست تقدیمی تاثیر بسزایی داشته باشد. کارشناسان گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با سابقه درخشان در زمینه تنظیم دادخواست می توانند با مشاوره حقوقی در این زمینه به شما کمک کنند. 

3/5 - (1 امتیاز)
این نوشته منتشر شده در مطالب حقوقی می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button