آشیوه شده در: بهترین وکیل تهران

دادخواست اعسار چیست؟

در نگاه کلی قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسیط اگـر خارج از زندان ارائه شود، [...]

تعهد ثالث نسبت به پرداخت مهریه

تعهد ثالث نسبت به پرداخت مهریه مهریه تعهدی است بر ذمه زوج که حین عقد [...]

اهمیت شروط ضمن عقد ازدواج چیست؟

اهمیت شروط ضمن عقد ازدواج چیست؟ عقد ازدواج که در اصطلاح حقوقی به آن نکاح [...]

بررسی قانون ثبت اسناد و املاک

بررسی قانون ثبت اسناد و املاک بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به [...]

چگونه ملک مشاع را بفروشیم؟

چگونه ملک مشاع را بفروشیم؟ برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهله‌ی نخست [...]

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت مقدمه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد [...]

تفکیک، افراز و تقسیم چه هستند؟

تفکیک، افراز و تقسیم چه هستند؟ تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء [...]

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد [...]

چگونگی تاسیس شرکت تبلیغاتی

چگونگی تاسیس شرکت تبلیغاتی ثبت شرکت تبلیغاتی : به طور کلی به یک شخصیت حقوقی [...]

شرکت مسولیت محدود چیست؟

شرکت مسولیت محدود چیست؟ از آنجایی که شرکت مسولیت محدود یکی از پر طرفدارترین انواع [...]

Call Now Button