آشیوه شده در: حقوقی

حقوق متهم در نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

همانطور که می‌دانیم دادگاه‌های بین‌المللی کیفری شامل چهار نسل می‌باشد که عبارتند از: نسل اول: [...]

اعاده حیثیت (شاکی در مظان اتهام افترا)

به نظر شما چرا با اینکه در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هریک [...]

Call Now Button