آشیوه شده در: دادگاه

وجوه افتراق دادگاه و دادسرا

وجوه افتراق دادگاه و دادسرا : دادگاه مرکزی است که در آن قضات در مورد [...]

حقوق متهم در نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

همانطور که می‌دانیم دادگاه‌های بین‌المللی کیفری شامل چهار نسل می‌باشد که عبارتند از: نسل اول: [...]

Call Now Button