آشیوه شده در: متهم

حقوق متهم در نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

همانطور که می‌دانیم دادگاه‌های بین‌المللی کیفری شامل چهار نسل می‌باشد که عبارتند از: نسل اول: [...]

Call Now Button