دعاوی ملکی در واقع به دعاوی گفته میشود که موضوع آن املاک باشد ( مانند خانه ، زمین )

در املاک ممکن است دعاوی متعدد مطرح شود از جمله حقوقی ، ثبتی ، کیفری

دعاوی حقوقی ملکی

این دعاوی به دسته های ذیل تقسیم میشود.

دعوای الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفای تعهدات ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، و تخلیه املاک تجاری و مسکونی و مطالبه سر قفلی و حق کسب و پیشه ، تجویز انتقال منافع و…

یکی از دعاوی ملکی ، دعوای بین شرکای یک ملک است یعنی اگر یک ملک بین چند نفر شریک بدون تعیین سهم هریک از آنها مالک زره زره آ شناخته شوند آن مال بین آنها مشترک است واگر به رضایت یکدیگر حدود و مشخصات آن را تعیین کنند سهم هر یک مفروز است و اگر در تعیین سهام با یکدیگر به توافق نرسند باید در دادگاه رسیدگی شود .

دعاوی ملکی علاوه بر دعاوی مدنی و حقوقی می تواند منجر به طرح دعوای کیفری شود.

اگر شخصی ملک دیگری را بدون اذن و اجازه مالک منتقل کند  انتقال دهنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و اگر به موجب سند رسمی باشد هم مرتکب جرم انتقال مال غیر و هم جاعل در اسناد رسمی شده است.

یکی دیگر از شایع ترین دعاوی ملکی ، دعوای تصرف است یعنی شخصی غیر از مالک ، متصرف ملک دیگری است و بر تصرف خود در ملک استناد و خود را مالک میداند که مالک اصلی ملک با طرح دعوای تصرف عدوانی می تواند متصرف را اگر تصرف آن مشروع نباشد از ملک خارج کند.

بنابراین دعاوی ملکی یکی از شایعترین دعاوی است که امروزه بیشترین پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری را به خود اختصاص داده است.

فرم درخواست مشاوره حقوقی

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است

رزرو وقت مشاوره