تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی

تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی : زمانیکه یک طرفین قرارداد اجاره اقدام به [...]

قرار عدم استماع دعوا

گاهی پرونده های حقوقی در دادگاه به نتیجه دلخواه نمی رسد و با موانع متعددی [...]

اعسار یعنی چه؟

اعسار در لغت به معنای رنج ، سختی و نداشتن است. اما در علم حقوق [...]

1 Comment

همه ی موارد قانونی در مورد چک

همه ی موارد قانونی در مورد چک : پس دوران کالا به کالا و پول [...]

میزان ارث زن دوم از شوهر

به طور کلی میزان ارث زن از شوهر خود در شرایط مختلف متفاوت می باشد. [...]

تنظیم وصیت نامه

وصیت نامه به نوعی سند گفته می شود که شخصی به موجب آن می تواند [...]

نمونه دادخواست اعسار

پیش تر در مقاله های قبلی درباره اعسار صحبت کرده بودیم و گفتیم که اعسار [...]

حضانت کودک در صورت فوت والدین

حضانت به معنی نگهداری مادی و معنوی طفل و سرپرستی او توسط پدر و مادر [...]

ثمن معامله در قانون

در عقدهای معوض مطابق با قانون مدنی، یکی از طرفین قرارداد مالی را در ازای [...]

نحوه محاسبه یک هشتم 

منظور از یک هشتم، سهم الارث زن یا همان زوجه می باشد. همانطور که می [...]

Call Now Button