رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت های مذهبی

رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت های مذهبی

رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت های مذهبی رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت های مذهبی :  چکیده: با توجه به اصل 13 قانون اساسی و ماده واحده ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌مصوب 31 تیر ماه 1312 شمسی، محاکم قضائی و شبه قضائی در جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند در […]

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید : در قانون مدنی قانون گذاربه تبع داشتن مالی برای صاحب آن حق مالکیت  در نظر گرفته است که میتواند هر نوع تصرفی در آن بکند ولی گاهی ممکن است شخصی غیر از مالک آن را تصرف میکند  و حتی با اخطار مالک ازآن خارج نمیشود و به ناچار باید به دادگاه […]

کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی

کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی

کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی : نگاهی به کارویژه ی اصول 77 و 125 قانون اساسی و تصویب کنوانسیون های بین المللی در حقوق ایران نگارنده : سید هادی منتظری دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی   چکیده:   کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی : […]

اصلاحات حقوقی پرکاربرد

اصلاحات حقوقی پرکاربرد2 - اصلاحات حقوقی پرکاربرد

اصلاحات حقوقی پرکاربرد 1💠حجر : بازداشت ، منع.نداشتن صلاحیت دردارا شدن حق معین ونداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است. 2💠حجب:‌ حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یاجزائاً محروم میشود . 3💠حاجب: منع کننده ، پرده دارحایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز […]

معامله با قیم

معامله با قیم

معامله با قیم (نکته ای که باید بدانیم) : تنها کسایی که حق معامله اموال خودشان را دارند که یا مالک و یا نماینده قانونی از طرف مالک باشند. یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم قانونی از دادگاه مسئولیت امور افراد محجور را به عهده می […]

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد :  این سه مورد مواردی می باشد که می بایست در تنظیم قرارداد بدانیم: فسخ : زمانی پیش می آید که یک نفر این اراده و قدرت را دارد که با استفاده از اختیاراتی که قانون یا قرارداد در اختیار گذاشته به قرارداد به صورت یک طرفه و […]

موارد ضروری در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد ضروری در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد ضروری در قرارداد مشارکت در ساخت :یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال حساس ترین قراردادها در بحث املاک، قرارداد مشارکت در ساخت است. شخص یا اشخاصی که ملکی را در اختیار دارند اما سرمایه لازم جهت تجدید بنا و یا ساخت ساختمان در آن را ندارند جهت تامین سرمایه و ساخت پروژه […]

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک : یکی از پرکاربردترین قراردادها در مبحث املاک، قرارداد اجاره ملک است. قبلا در مورد قراردادهای اجاره و تخلیه مستاجر از ملک اجاره ای توضیحات کاملی ارائه کرده ایم. اما اینجا قصد داریم که چند نکته مهم در مورد چکی که در زمان قرارداد اجاره بابت تضمین تخلیه […]

گواهی عدم حضور در دفترخانه

گواهی عدم حضور در دفترخانه

گواهی عدم حضور در دفترخانه : در قراردادهایی که طبق آن طرفین باید جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا کند معمولا زمان مشخصی توسط اصحاب قرارداد تعیین می شود که در آن تاریخ در دفترخانه مشخص حاضر شوند و نسبت به انجام تعهدات قراردادی اقدام نماید. معمولا بین طرفین اینگونه شرط می شود […]

استعلام ثبتی چیست و چه کاربری دارد؟

استعلام ثبتی چیست و چه کاربری دارد؟

استعلام ثبتی چیست و چه کاربری دارد؟ هر نوع نقل و انتقال و تغییر وضعیت و یا بازداشتی یا هر دستور قضائی دیگر مربوط به هر ملک غیر منقول از زمان ثبت در دفتر املاک اداره ثبت محل در سوابق پرونده ی آن ملک درج و ضبط می شود. با انجام این کار هر زمان […]