اعسار مهریه چیست؟

پیش تر دادخواست اعسار و انواع آن را بررسی کرده ایم و گفتیم که یکی [...]

طلاق خلع چیست

در قانون مدنی ایران طلاق از جهت های گوناگونی تقسیم بندی شده است. یکی از [...]

ثبت املاک و انواع آن

یکی از مسائل حقوقی بسیار مهم در زمینه املاک بحث ثبت املاک است که بسیاری [...]

اجرا گذاشتن مهریه

اجرا گذاشتن مهریه اجرا گذاشتن مهریه قطعا از حقوق عرفی، شرعی و قانونی زن است. [...]

1 Comment

دعوای طلاق

از جمله مهمترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. از سوی [...]

مصالح و متصالح کیست؟

برای آنکه بدانیم مصالح و متصالح کیست اول باید بدانیم که این دو کلمه از [...]

احضاریه طلاق چیست

هر زن و مردی که به دلایل گوناگون خواستار تمام شدن زندگی مشترک و جدایی [...]

نمونه دادخواست ابطال

درخواست ابطال سند رسمی وقتی صورت می گیرد که یکی از طرفین به انجام روند [...]

1 Comment

وصیت نامه دستی

وصیت نامه به نوعی سند گفته می شود که شخصی به موجب آن می تواند [...]

متن اجاره نامه کوتاه

برای نوشتن یک متن اجاره نامه کوتاه باید به نکات حقوقی و جزئیات آن بسیار [...]

Call Now Button