قانون جدید ارث زن از شوهر

همانطور که می دانید دعاوی مربوط به ارثیه همیشه در دادگستری رایج بوده است و [...]

انواع خیارات

پس از عقد هر قراردادی، طرفین قرارداد ملزم به پایبندی به شرایط آن قرارداد می [...]

خیار غبن

قبلا در مقاله ای جداگانه عقدها را بررسی نمودیم و گفتیم که به طور کلی [...]

دادخواست استرداد جهیزیه

همانطورکه می دانید مطابق با رسم و رسومات ایرانی خانواده دختر قسمتی از وسایل مورد [...]

جدیدترین قانون اعسار

اعسار در لغت به معنای رنج ، سختی و نداشتن است. اما در علم حقوق [...]

1 Comment

تصرف عدوانی زمین

هر شخصی ممکن است دارای یک مال غیر منقول باشد که در زبان عامیانه به [...]

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد

قراردادها جزو اسناد مهم می باشند و برای کامل بودن نکات حقوقی بهتر است توسط [...]

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک : یکی از پرکاربردترین قراردادها در مبحث املاک، [...]

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم همان اختیار، اراده و سو نیت مجرمانه می باشد. در جرایم غیر [...]

اعسار مهریه چیست؟

پیش تر دادخواست اعسار و انواع آن را بررسی کرده ایم و گفتیم که یکی [...]

Call Now Button