نمونه دادخواست اعسار

پیش تر در مقاله های قبلی درباره اعسار صحبت کرده بودیم و گفتیم که اعسار [...]

1 Comment

وجه التزام چیست

طرفین هر قراردادی برای تحکیم تعهدات و تضمین اجرای قرارداد از سوی هر دو طرف [...]

1 Comment

ترکه چیست

همه افراد در طول حیات خود اموال و دارایی هایی را به دست می آورند [...]

انواع سند ملکی

یکی از مهم ترین دلایلی که برای اثبات حقی می توان در مراجع قضایی ارائه [...]

تخلیه ملک مشاع

هر گاه که ملکی دارای دو یا چند نفر مالک به صورت شریکی باشد، به [...]

حق طلاق چیست

مطابق با ماده 1133 قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد می باشد. اما گاهی [...]

شکایت کیفری نفقه

مطابق با قانون مدنی ایران پس از آن که عقد دائم بین زن و مرد [...]

ملک طلق چیست؟

ملک طلق چیست؟ طلق در لغت به معنای آزاد ، رها و حلال آمده است [...]

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک : یکی از پرکاربردترین قراردادها در مبحث املاک، [...]

1 Comment

مهریه زن بعد از فوت شوهر

همانطور که می دانید پس از آن که عقد نکاح میان زن و مرد جاری [...]

Call Now Button