دعاوی  یا دعوا

یکی از اصطلاحات مطرح شده در قانون بحث دعاوی است ، دعوا یعنی دادخواهی کردن در دادگاه های حقوقی و کیفری است که نحوه طرح آن در دعاوی حقوقی و کیفر یمتفاوت است یعنی در دادگاه حقوقی با تنظیم یک دادخواست و در دادگاه کیفری با تنظیم یک شکواییه است که نحوه نگارش آن نیز متفاوت از دادخواست خواهد بود .

در فرهنگ لغت واژه دعوا در معنای دیگر از جمله ادعا کردن و خواستن و دادخواهی هم معنا شده است  از نظر یکی از حقوق دانان دعوا در معنای حقوقی خود از توانایی قانونی نامیده است که مدعی حق تضییع یا انکار شده میتواند به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید و وارد بودن و نبودن این ادعا در دادرسی  در معرض قضاوت قرار میگیرد.

مرجع صالح دردعاوی کیفری کجاست ؟

قانون گذار مراجع صالح به رسیدگی را در قانون مشخص کرده است  به گونه ای که هریک از جرائم باید در دادگاه صالح به رسیدگی ، رسیدگی شده تا به صدور حکم  محکومیت منتهی شود .

اهمیت صلاحیت دادگاه به رسیدگی تا جایی است که اگر رعایت نشود در مراجع بالا تر به نقض حکم منتهی خواهد شد.

طرح دعاوی کیفری

زمانی دارای وجهه قانونی است که جرمی به وقوع پیوسته باشد یعنی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که قانون گذار در قانون بیان کرده  و برای آن مجازات تعیین کرده است.

مجرم

در مراحل یک دادرسی عادلانه پس از صدور حکم محکومیت نه تنها باید آسیب وارده را جبران کند بلکه ممکن است به تحمل مجازات آن جرم نیز محکوم گردد.

فرم درخواست مشاوره حقوقی

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است

رزرو وقت مشاوره