طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی به طوریکه از نام آن پیداست توافق برای جدایی با شروط مورد موافقت واقع شده بین زن و شوهر می باشد.

در واقع در طلاق توافقی دیگر نیاز به اثبات شرایط عسر و حرج یا شروط مندرج در سند نکاح یا اثبات شرط ضمن عقد نیست

بلکه زن و شوهر هر دو خواهان جدایی می باشند و بر مسائل حقوق خانوادگی مثله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، حضانت فرزند یا فرزندان مشترک ، نفقه آنان ، نحوه ملاقات فرزندان صغیر ، جهیزیه و سایر امور توافق می نمایند .

نکاتی پیرامون طلاق توافقی :

الف) اگر زن و شوهر با یکدیگر توافق نمایند که به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند هم در زمان تنظیم دادخواست هم در جریان تشکیل پرونده تا اخذ گواهی عدم امکان سازش و هم در هنگام مراجعه به دفتر خانه طلاق و امضاء سند طلاق باید مشترکاً حضور داشته باشند یا اگر وکیل اخذ نموده اند تا انتها هر دو وکیل باید حضور داشته باشند . چنانچه در هر مرحله یکی از طرفین علیرغم امضاء دادخواست یا اخذ گواهی عدم امکان سازش ، از ادامه کار منصرف شود، طلاق به ثبت نمی رسد و تمام شروطی که توافق شده نیز از بین می رود و به حالت اول باز میگردد .

ب) بسیاری از زوجین هنگام تنظیم شروط ، دچار اشتباه می شوند و هر شرطی را جداگانه اجرا یا ساقط می کنند این در حالی است که این روش اشتباه است

مثلاً معمولاً برای زوجه ، حضانت فرزند مشترک که به وی سپرده شود بسیار دارای اهمیت می باشد و معمولاً مادران حاضر هستند مهریه و نفقه و سایر حقوق زوجیت را به شوهر خود بذل کنند اما حضانت فرزند مشترک را حتی بعد از اتمام دوره حضانت خویش و در زمانی که حضانت به عهده پدر است را دریافت کنند لذا غافل از این نکته هستند که حضانت ، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می باشد و اگر مثلاً پدری ، حضانت را به همسرش ( یعنی مادر بچه ) واگذار کند می تواند هر وقت که بخواهد ازسپردن حضانت امتناع کند و دوباره فرزندش را پس بگیرد زیرا تکلیف ، ساقط شدنی نیست .

در این گونه موارد بهتر است اینطور قید شود که « زوجه ، در قبال دریافت حضانت فرزند یا فرزندان مشترک به نام های …. مهریه خویش را به زوج بذل نمود و زوج نیز متقابلاً قبول بذل کرد . »

 در اینصورت شوهر ، هر وقت بخواهد از شرط سپردن حضانت فرزند خود عدول کند باید مهریه را بپردازد ولی اگر این دو با یکدیگر گره نخورده باشد هم مهریه بذل شده هم فرزند مسترد می شود .

ج) وکالت در طلاق در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چنانچه در خارج از کشور باشد در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود .

اما گاهاً دیده شده که حدود اختیارات به صورت ناقص قید گردیده و برای تکمیل آن دیگر به شوهر یا دسترسی وجود ندارد یا دیگر آن توافقات قبلی مورد تمایل شوهر نیست که مجدداً به وکالتنامه اضافه شود لذا بهتر است که حدود اختیارات به صورت کاملاً قانونی قید گردد .

برای شرایط تنظیم و وکالتنامه های طلاق به بخش متن وکالتنامه در همین سایت و سپس به وکالت طلاق از طرف زن یا مرد مراجعه نموده و کلیه حدود اختیارات را به سر دفتر ارائه نموده تا مطابق قانون ، مبادرت به تنظیم وکالتنامه شود .

بازنشر از عدالت نو

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button