مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

این سوال برای بسیاری از عزیزان پیش می آید که مجازات راننده بدون گواهی نامه چیست؟

اگر فردی که گواهی نامه ندارد تصادف کند آیا او مقصر صد در صد است؟

در تصادفی که یکی از طرفین گواهینامه ندارد چه کسی باید از عهده خسارت بر بیاید؟

آیا قانوگذار مجازاتی برای راننده بدون گواهینامه تعیین کرده است؟

مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه :

طبق ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اسلامی

ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید

و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد

برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال

و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود.

عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود.

نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست

آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد

یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد.

پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد

چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد

او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.

چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد

که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند

و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد

اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد

بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.

در آخر لازم به ذکر است در صورتیکه فرد دارای گواهینامه خود را به جای راننده بدون گواهینامه معرفی نماید

بر اساس قانون مجرم و مجازات وی به شرح ذیل است:

ماده۶۲ قانون بیمه ـ

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت (۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود

راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button