نحوه مطالبه مهریه چگونه است؟

دعوای مهریه در واقع کلید ورود به سایر دعاوی خانواده میباشد، معمولا زوجه در ابتدا برای وصول مهریه یا نفقه خود اقدام میکند و در پی آن به طرح سایر دعاوی خانواده میپردازد.اما نحوه وصول مهریه به چه طریقی است؟

جهت وصول مهریه از دو طریق می توانید اقدام نمائید :
۱) از طریق مراجعه به محاکم دادگستری
۲) از طریق اجرای ثبت اسناد۱ – وصول مهریه از طریق دادگاه :
جهت وصول مهریه از طریق دادگاه زوجه یا وکیلش در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (زوجه)، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج ، به دفاتر خمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی می باشد) و هزینه های مربوط به دفاتر ، دادخواست شما ثبت و به مرجع صلاحیت دار قضائی ( دادگاه خانواده ) ارسال می گردد . لازم به ذکر است اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید این مطلب را اعلام نمائید تا عنوان تامین خواسته نیز در ستون خواسته دادخواست قید گردد . پس از چند روز و پس از وصول پرونده به دادگاه ، از شعبه مربوطه برای شما پیامک ارسال و سپس به همراه شماره پرونده به شعبه مربوطه مراجعه می نمائید و از مدیر دفتر می خواهید که پرونده را بررسی نماید و در صورت نقص اقدام به رفع نقص نموده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف اموال ، پرونده اجرایی برای شما تشکیل و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج ، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی شده را می نمائید . پرونده در اولین فرصت به نظر رئیس شعبه رسیده و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین ( به تشخیص رئیس شعبه ) قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی ، صادر می گردد . ( در صورت معرفی مال غیر منقول الزاماً پلاک ثبتی ملک را باید به دادگاه اعلام نمائید ). پس از تکمیل پرونده ، منشی دادگاه در همان روز یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت نموده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه ، برای طرفین ارسال می گردد . در اکثر مواقع پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده می شود . در صورت تمایل به پیگیری پرونده از طریق سایت ، رمز پرونده را از دفتر شعبه درخواست و دریافت نمائید .نکته : با توجه به بند ج ماده ۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ نباشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
ماده۲۹ قانون حمایت از خانواده :
«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند»نکته : جهت ثبت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تنها به مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه واقع در « خیابان انقلاب، حدفاصل چهارراه کالج و ولیعصر، بن بست سعید» مراجعه گردد.
۲ _ وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :
در این طریق نیز زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی ، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می نماید. دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر می کند و هزینه اندکی نیز دریافت می دارد و در سند ازدواج قید می کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می گردد ، اجرائیه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی توانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید. دفترخانه، برگه اجرائیه را برای ابلاغ به زوج ، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است که پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند . مراجعه کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه پرونده تشکیل می دهد . بهتر است قبل از تحویل اجرائیه به واحد اجرا از آن کپی تهیه فرمائید و شماره پرونده را یادداشت نمائید . اداره ی اجرا، برگ اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می شود . اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه ای خطاب به بانک مرکزی می دهد و نرخ سکه را جویا می شود . جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعدا نیز تغییر کند دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از ده روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجرائیه ، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می کند . مال معرفی شده توسط اداره ی ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا ، جهت قیمت گذاری معرفی می شود . مال معرفی شده به حراج یا مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن، مهریه ی زن پرداخت می گردد.
نکته ۱ : زوجه می تواند زوج را از کشور ممنوع الخروج نماید . در اینصورت فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره دریافت و تکمیل می نماید . لازم به ذکر است در این فرم باید قید شود که زوج نسبت به چه میزان از مهریه ممنوع الخروج می شود . توجه داشته باشید که هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال نمائید .
نکته ۲ : توجه نمائید اموالی که معرفی می کنید باید جزو مستثنیات دین نباشد.
نکته ۳ : اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل نماید در صورت شکایت و اثبات مشمول مجازات مرقوم در ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد . جهت ابطال معامله انجام شده این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری می باشد .

مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه :

معایب
۱- در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند.
۲- در اجرای ثبت نمی توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایا
۱- شیوه ی اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است.
۲- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد .
۳- در شیوه ی اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button