آرشیو دسته بندی: کیفری

حبس زدایی محکومین

قاون گذار ما با پیش بینی نهادهای ارفاقی بر پایه سیاست های حبس زدایی  در [...]

منفسخ چیست

زمانی که بین افراد جامعه قراردادی منعقد می گردد برای هر یک از طرفین قرارداد [...]

شرب خمر چیست؟

به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند و در اصطلاح هر مایع مسکر [...]

همه چیز در مورد نفقه زوجه

نفقه چیست؟ طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران نفقه زوجه شامل تمامی نیازهای متعارف و [...]

وجوه افتراق دادگاه و دادسرا

وجوه افتراق دادگاه و دادسرا : دادگاه مرکزی است که در آن قضات در مورد [...]

مجازات شرب خمر چیست؟

مجازات شرب خمر مجازات شرب خمر چیست؟ پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی [...]

رانندگی درحال مستی از نظر قانون گذار

رانندگی در حال مستی از نظر قانون گذار : رانندگی درحال مستی از نظر قانون [...]

نحوه نوشتن دادخواست

نحوه نوشتن دادخواست : دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده [...]

چگونگی رفع سو اثر از چک

چگونگی رفع سو اثر از چک اخیراً تبلیغات غیرقانونی گستردهای در جراید و فضای سایبری [...]

Call Now Button