همه چیز در مورد مهریه

همه چیز در مورد مهریه
آنچه در این مقاله می خوانید پنهان

همه چیز در مورد مهریه : در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۶ ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. الحاق گردید. “( اجرا گذاشتن مهریه _ پرداخت مهریه _  مهریه عقد موقت  )

همه چیز در مورد مهریه : چگونگی مطالبه مهریه به نرخ روز :

به موجب این ماده:

” به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید”

و به موجب تبصره یک ماده واحده ای که به این ماده الحاق گردیده ( مهریه عقد موقت )

“چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.”( همه چیز در مورد مهریه )

مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنی تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقی این تقویم، علل حقوقی و مبنای قانونی این ماده واحده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ادامه مطلب را در ابنجا مطالعه نمایید: چگونگی مطالبه مهریه به نرخ روز  

مهریه در طلاق توافقی

شرایط مهریه در طلاق توافقی یکی از موضوعاتی است که طرفین ، با بذل و بخشش یا هم گرفتن آن مسیر توافقی را طی می کنند و تعیین تکلیف وضعیت مهریه در این وضع دارای اهمیت فراوانی است ما در این نوشته به این موضوع بصورت کامل می پردازیم.

اگر مهریه در موقع ازدواج تعیین شده باشد و بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد زن تمام مهریه را می گیرد ولی اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهریه را می گیرد.

طلاق توافقی

اما ممکن است بین زوجین توافقاتی درباره مهریه شده باشد که مطابق همون توافقات عمل خواهد .در واقع در طلاق توافقی همه چیز بر پای توافق می باشد واگر توافقی نشده باشد دادگاه مطابق قانون و قاعده عمل خواهد کرد.

همه چیز در مورد مهریه

مهریه در طلاق توافقی -طلاق توافقی و مهریه

در دیگر مقالات ارائه شده در سایت به تعریف طلاق توافقی ویژگی ها و مراحل آن پرداختیم و عنوان کردیم که طـــــــــــلاق توافقـــــی به نوعی از طلاق اطلاق می شود که در آن زوجین تمایل دارند به هر دلیلی با تفاهم از یکدیگر جدا شوند مهریه در طلاق توافقی

همانطور که قبلا نیز عنوان نمودیم در این نوع از طلاق زوجین باید تکلیف آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح را مشخص کنند که یکی از مسائل بحث بر انگیز در این نوع از طلاق بحث مهریه می باشد که در اینجا نیز دادگاه کاملا تابع اراده طرفین است

و در کم و کیف مهریه ،میزان مهریه پرداختی ، میزان بذل شده و حتی نحوه قسط بندی کوچکترین دخالتی ننموده و همه چیز را به زوجین واگذار می نماید به عنوان مثال ممکن است زوجه در قبال طلاق توافقی تمام مهریه خود رابذل و یا قسمتی از آن را بذل و الباقی را به صورت اقساط دریافت نماید

طلاق درعقد و درخواست مهریه در طلاق توافقی

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق توافقی و مهریه اهمیت دارد

زناشویی بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر این توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستایطلاق توافقی و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند.

اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.( همه چیز در مورد مهریه )

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند

اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

( اجرا گذاشتن مهریه )

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل،

طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجین) باز می گردند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟

عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.

قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟

دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.( مهریه عقد موقت )

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟

بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟

می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.( همه چیز در مورد مهریه )

همه چیز در مورد مهریه

قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟

بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.

قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟ ( اجرا گذاشتن مهریه )

خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.

همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟

در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.

قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟

مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد

اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند( همه چیز در مورد مهریه )

یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.

قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟

تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد،

وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.

همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟

زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند.

تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید. ( اجرا گذاشتن مهریه )

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.

حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.

همه چیز در مورد مهریه

تعهد ثالث نسبت به پرداخت مهریه

مهریه تعهدی است بر ذمه زوج که حین عقد نکاح آن را به عهده میگیرد و زن نیز به محض وقوع نکاح مالک مهر میشود

در اصل ریشه مهریه بر میگردد به صدر اسلام که بین اعراب ازدواج مردان با دختران کم سن و سال عرف بوده و از آنجاییکه این دختران ناراحت از این وضعیت بوده و پذیرای ازدواج نمیشدند هدیه ای با عنوان مهریه به دختر میداند تا مهر آنان بر دل زوجه بنشیند

اما متاسفانه امروزه مهریه شکل نامناسبی به خود گرفته و امتیازی نابرابر برای زن ایجاد کرده است ( اجرا گذاشتن مهریه )

به هر تقدیر در عرف دیده میشود که در برخی موارد فرد ثالثی پرداخت مهر را به عهده میگیرد

بدین معنا که مثلا پدر زوج متعهد میشود هشتصد سکه از هزار سکه را بپردازد

در اینجا اندک اختلافی وجود دارد و برخی از قضات این تعهد را ضمن تعهد زوج میدانند و برخی جدای از آن.

اثر این موضوع زمانی قابل توجه است که زوجه قصد مطالبه مهریه را داشته باشد

در اینجا این سوال پیش می آید که آیا زوج متضامنا با پدرش متعهد به پرداخت هزار سکه هستند یا تعهد آنها جدای از هم میباشد

و سوال دوم نیز این است که دادگاه صلاحیت دار کجاست؟

دکتر صفایی در کتاب خود معتقد بر این هستند که تعهد پدر زوج تعهدی مستقل است و ارتباطی به مهریه ندارد

چراکه مهریه بر ذمه زوج قرار دارد و تعهد ثالث جدای از آن است( همه چیز در مورد مهریه )

در واقع زوجه اگر قصد مطالبه از پدر زوج را دارد باید به دادگاه صالح مراجعه و در دادخواستی مستقل مطالبه دین کند.

اما نظر دیگری هم در رویه قضایی وجود دارد و برخی قضات معتقد هستند که تعهد پدر زوج شکل ضمانت دارد

یعنی هم میتوان به زوج مراجعه کرد و هم پدر او. ( اجرا گذاشتن مهریه )

امانبه نظر میرسد نظر اول قوی تر باشد و نزدیک به صحت است

چرا که مهریه ناشی از رابطه زوجیت میباشد و پدر زوج ارتباطی به زوجیت ندارد که بتوان مهریه را بر ذمه وی مستقر دانست.

مهریه عین معین چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد

مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.(مهریه عقد موقت )

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که:

” هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.”

از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:

۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )

۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود

باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد ( اجرا گذاشتن مهریه )

مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود

اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.

همه چیز در مورد مهریه

حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟

ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده

فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.( مهریه عقد موقت )

قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد.

اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است

زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است

زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.

اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج نیست مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد. ( اجرا گذاشتن مهریه )

راه های مطالبه مهریه

دعوای مهریه در واقع کلید ورود به سایر دعاوی خانواده میباشد

معمولا زوجه در ابتدا برای وصول مهریه یا نفقه خود اقدام میکند و در پی آن به طرح سایر دعاوی خانواده میپردازد.

اما نحوه وصول مهریه به چه طریقی است؟

جهت وصول مهریه از دو طریق می توانید اقدام نمائید :

۱)     از طریق مراجعه به محاکم دادگستری

۲)     از طریق اجرای ثبت اسناد۱ – وصول مهریه از طریق دادگاه :

جهت وصول مهریه از طریق دادگاه زوجه یا وکیلش در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (زوجه)، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج  به دفاتر خمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است

و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی می باشد) و هزینه های مربوط به دفاتر  دادخواست شما ثبت و به مرجع صلاحیت دار قضائی ( دادگاه خانواده ) ارسال می گردد .( مهریه عقد موقت )

لازم به ذکر است اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید این مطلب را اعلام نمائید تا عنوان تامین خواسته نیز در ستون خواسته دادخواست قید گردد .

پس از چند روز و پس از وصول پرونده به دادگاه ، از شعبه مربوطه برای شما پیامک ارسال و سپس به همراه شماره پرونده به شعبه مربوطه مراجعه می نمائید و از مدیر دفتر می خواهید که پرونده را بررسی نماید

و در صورت نقص اقدام به رفع نقص نموده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف اموال ، پرونده اجرایی برای شما تشکیل و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج ، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی شده را می نمائید .

رفع نقص پرونده:

پرونده در اولین فرصت به نظر رئیس شعبه رسیده و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین ( به تشخیص رئیس شعبه ) قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی ، صادر می گردد .

( در صورت معرفی مال غیر منقول الزاماً پلاک ثبتی ملک را باید به دادگاه اعلام نمائید ). س از تکمیل پرونده ، منشی دادگاه در همان روز یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت نموده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه ، برای طرفین ارسال می گردد .

در اکثر مواقع پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده می شود . در صورت تمایل به پیگیری پرونده از طریق سایت ، رمز پرونده را از دفتر شعبه درخواست و دریافت نمائید . 

نکته : 

 با توجه به بند ج ماده ۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ نباشند  در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. ( اجرا گذاشتن مهریه )

اجرا گذاشتن مهریه

ماده۲۹ قانون حمایت از خانواده :

«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ( مهریه عقد موقت )

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

 ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.  طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود.  

در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند» 

نکته : 

 جهت ثبت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تنها به مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه واقع در « خیابان انقلاب، حدفاصل چهارراه کالج و ولیعصر، بن بست سعید» مراجعه گردد.( مهریه عقد موقت )

۲ _ وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :

در این طریق نیز زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی ، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می نماید.( مهریه عقد موقت )

دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر می کند و هزینه اندکی نیز دریافت می دارد و در سند ازدواج قید می کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می گردد ، اجرائیه صادر شده است.

این بدان معناست که دیگر نمی توانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید.

دفترخانه، برگه اجرائیه را برای ابلاغ به زوج ، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد.

دفتر ازدواج موظف است که پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند .

مراجعه کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه پرونده تشکیل می دهد . ( اجرا گذاشتن مهریه )

بهتر است قبل از تحویل اجرائیه به واحد اجرا از آن کپی تهیه فرمائید و شماره پرونده را یادداشت نمائید .

اداره ی اجرا، برگ اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می شود .

اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه ای خطاب به بانک مرکزی می دهد و نرخ سکه را جویا می شود .

جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعدا نیز تغییر کند دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد.

بعد از ده روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجرائیه ، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می کند .( مهریه عقد موقت ) 

مال معرفی شده توسط اداره ی ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا ، جهت قیمت گذاری معرفی می شود .

مال معرفی شده به حراج یا مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن، مهریه ی زن پرداخت می گردد.

نکته ۱ :

 زوجه می تواند زوج را از کشور ممنوع الخروج نماید . در اینصورت فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره دریافت و تکمیل می نماید .

لازم به ذکر است در این فرم باید قید شود که زوج نسبت به چه میزان از مهریه ممنوع الخروج می شود .

توجه داشته باشید که هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال نمائید .


نکته ۲ :

توجه نمائید اموالی که معرفی می کنید باید جزو  مستثنیات دین نباشد. ( اجرا گذاشتن مهریه )


نکته ۳ :

اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل نماید در صورت شکایت و اثبات مشمول مجازات مرقوم در ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد .

جهت ابطال معامله انجام شده  این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری می باشد .

مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه :

معایب

۱-    در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند.( همه چیز در مورد مهریه )


۲-   در اجرای ثبت نمی توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایا

۱-    شیوه ی اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است.( مهریه عقد موقت )

۲-    هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد . ( اجرا گذاشتن مهریه )

۳- در شیوه ی اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .

مهریه عقد موقت

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج مهریه خود را مطالبه کند.

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.

البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت می نماید که بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. ( اجرا گذاشتن مهریه )

اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند.

در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و همین طور زن می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند.

زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متاهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

اخذ مهریه

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است.( همه چیز در مورد مهریه )

اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

همین طور زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارایه دهد که دادگاه بدوا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد. بدیهی است زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

مهریه عقد موقت :

مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود که فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مهر را به ترازی و توافق تعیین کنند. ( اجرا گذاشتن مهریه )

اما ممکن است اختیار مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود که در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر چقدر که بخواهد معین کند.

اما اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیش تر از مهرالمثل معیین نمایید.

اما همان طور که می دانیم عدم تعیین مهریه در عقد دائم سبب بی اعتبار شدن نکاح بین زوجین نمی باشد اما در عقد نکاح موقت ( صیغه) عدم تعیین مهریه در زمان عقد سبب بطلان عقد موقت می شود.( مهریه عقد موقت )

همه چیز در مورد مهریه

نکاح منقطع:

همچنین در نکاح منقطع ( ازدواج موقت ) چنانچه زن در زمان اعتبار صیغه فوت کند مهریه ساقت نمی شود و مرد باید کامل مبلغ مهریه را بپردازد همین طور اگر مرد با زن نزدیکی نکند مهریه ساقت نمی شود. ( اجرا گذاشتن مهریه )

اما اگر در نکاح منقطع قبل از وقوع نزدیکی بین زوجین مرد کل مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بپردازد در صورتیکه عقد نکاح اعم از اینکه دائمی باشد

یا موقت باطل بوده و نزدیکی صورت نگرفته باشد زن حق مهریه ندارد و اگر شوهر مهریه را پرداخت کرده باشد می تواند آن را استرداد نماید.

راه کارهای قانونی مطالبه مهریه:

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی ( وجه رایج کشور )، سکه و طلا ، سایر اموال منقول یا غیر منقول( ملک،خانه یا آپارتمان ) باشد. 

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود.

براساس ماده 1028 قانون مدنی:

یه محض وقوع عقد ازدواج ، زن مالک مهریه می شود و از همان لحظه مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

و براساس قانون، گرفتن مهریه بدون طلاق نیز امکانپذیر است.

مطالبه مهریه در خصوص مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه متفاوت است.

به دلیل اینکه در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید اموالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند تا بتواند مهریه را از محل آن وصول نماید.

از آن جهت که مطالبه مهریه زن موضوعی بسیار مهم نزد قانونگذار است، براساس مقررات قانونی و رویه های قانونی، زن می تواند با استفاده از روش هایی مهریه اش را مطالبه کند.

بر این اساس، مطالبه مهریه از دو روش امکانپذیر است:

روش اول:

آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه می دهد و طبق آن زوج محکوم به پرداخت می شود.

در این صورت بعد از قطعیت حکم علیه زوج اجراییه صادر می شود که زوج باید مالی جهت پرداخت مهریه معرفی کند یا نقدا مبلغ را بپردازد در غیر این صورت طبق مقررات جلب و به زندان می رود.( مهریه عقد موقت )

روش دوم:

مطالبه مهریه آن است که زن باید به جای دادگاه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند و از طریق اجرائیات ثبت مهریه اش را وصول کند.

در واقع به دلیل اینکه مهریه در سند ازدواج ذکر شده است و سند ازدواج نیز یک سند رسمی است، زن می تواند مهریه اش را به اجرا بگذارد و حتی مرد را ممنوع الخروج نماید.

نکته مهمی که در خصوص راه های مطالبه مهریه وجود دارد آن است که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صورت همزمان امکانپذیر نیست.

در هر مرحله از دادرسی زوج می تواند با تقدیم دادخواست درخواست اعسار و قسط بندی مبلغ مهریه را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم کند و دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور رای می باشد.

انواع مهریه قانونی:

همان طور که می دانید انواع مهریه قانونی در کتب قانونی شامل موراد زیر می باشند؟

مهرالسنه :

500 درهم می باشد که معادل 262 مثقال نقره  خالص است. آن وجهی که پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» به عنوان مهریه همسران خود قرار داده است. در منتهى الادب ذکر شده است که آنچه بعد از طلاق به عنوان نفقه به همسر مرد ( زن ) از قبیل خوراک،پوشاک و … را مهرالمتعه می گویند. 

به عبارت دیگر هر گاه برای زن مهر در عقد ذکر نشده باشد و همسر (شوهر) قبل از آمیزش جنسی زن خود را طلاق دهد مهرالمتعه به زن تعلق می گیرد.

مهرالمثل:

اگر در عقد دائم مهر ذکر نشده باشد نکاح درست است و زوجین می توانند خود بین خود به چیزی که سازش کرده اند به توافق برسند. و اگر قبل از توافق آمیزش جنسی صورت بگیرد مهرالمتعه به زن تعلق میگیرد.

انواع مهریه

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،

جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

———————————————————–

مطالب مرتبط:

راه حل چک مفقودی چیست؟

فریب در ازدواج

دیده بان حقوق امیر

طلاق

طلاق به درخواست زوجه

جرایم رایانه ای

امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور

همه چیز در مورد عقد صلح

تعرفه خدمات درمانی

چک بدون امضاء

چک بهتر است یا سفته

شرایط عدم تعلق مهریه چه هستند؟

تدلیس و فریب در ازدواج چیست؟

طلاق از طرف مرد چگونه است؟

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button