آرشیو نویسنده: امیر فراز نعیموت

حبس زدایی محکومین

قاون گذار ما با پیش بینی نهادهای ارفاقی بر پایه سیاست های حبس زدایی  در [...]

ثبت املاک و انواع آن

یکی از مسائل حقوقی بسیار مهم در زمینه املاک بحث ثبت املاک است که بسیاری [...]

ازدواج سفید از منظر قانون

ازدواج سفید از منظر قانون:درهمه جوامع بشری از دیرباز موضوع روابط بین زن و مرد [...]

ملک طلق چیست؟

ملک طلق چیست؟ طلق در لغت به معنای آزاد ، رها و حلال آمده است [...]

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک : یکی از پرکاربردترین قراردادها در مبحث املاک، [...]

1 Comment

تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی

تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی : زمانیکه یک طرفین قرارداد اجاره اقدام به [...]

1 Comment

همه ی موارد قانونی در مورد چک

همه ی موارد قانونی در مورد چک : پس دوران کالا به کالا و پول [...]

2 Comments

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد

قراردادها جزو اسناد مهم می باشند و برای کامل بودن نکات حقوقی بهتر است توسط [...]

استعلام ثبتی چیست و چه کاربری دارد؟

هر نوع نقل و انتقال و تغییر وضعیت و یا بازداشتی یا هر دستور قضائی [...]

فرق بین دادخواست و شکواییه

 هر وقت حقی مورد تردید یا انکار و زائل شدن قرار بگیرد و یا جرمی [...]

Call Now Button