آرشیو نویسنده: امیر فراز نعیموت

ازدواج سفید از منظر قانون

ازدواج سفید از منظر قانون:درهمه جوامع بشری از دیرباز موضوع روابط بین زن و مرد [...]

ملک طلق چیست؟

ملک طلق چیست؟ طلق در لغت به معنای آزاد ، رها و حلال آمده است [...]

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک

نکات مربوط به چک ضمانت تخلیه ملک : یکی از پرکاربردترین قراردادها در مبحث املاک، [...]

1 Comment

تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی

تنظیم اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی : زمانیکه یک طرفین قرارداد اجاره اقدام به [...]

1 Comment

همه ی موارد قانونی در مورد چک

همه ی موارد قانونی در مورد چک : پس دوران کالا به کالا و پول [...]

2 Comments

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قرارداد

قراردادها جزو اسناد مهم می باشند و برای کامل بودن نکات حقوقی بهتر است توسط [...]

استعلام ثبتی چیست و چه کاربری دارد؟

هر نوع نقل و انتقال و تغییر وضعیت و یا بازداشتی یا هر دستور قضائی [...]

فرق بین دادخواست و شکواییه

 هر وقت حقی مورد تردید یا انکار و زائل شدن قرار بگیرد و یا جرمی [...]

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی : هر شخصی ممکن است دارای یک مال غیر منقول باشد که در [...]

3 Comments

نحوه شکایت از کارمندان ادارات دولتی

نحوه شکایت از کارمندان ادارات دولتی : یکی از مشکلاتی که به صورت روزمره مراجعه [...]

2 Comments

Call Now Button